Thursday, November 19, 2009

GURU BESAR

En Hassan bin Ahmad

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM MENGKUANG,
35500 BIDOR, PERAK DARUL RIDZUAN.
Kod sekolah : ABA 0014
Telefon : 05 - 4331568

GRED SEKOLAH

Sekolah ini telah diklasifikasikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM).

JENIS SEKOLAH

Sekolah ini telah dikategorikan sebagai Sekolah Kebangsaan (SK).

LOGO SEKOLAH

MOTTO : ILMU SULUH HIDUP

Keterangan Ringkas:

Murid-murid sentiasa diberikan penekanan tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki di dalam menentukan corak hidup masa akan datang yang lebih berjaya dan cemerlang terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara Malaysia.


VISI SK JERAM MENGKUANG Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.


MISI SK JERAM MENGKUANG Meningkatkan keupayaan pelajar supaya menjadi rajin, berakhlak mulia dan bersikap positif untuk mencapai kejayaan.


FALFASAH PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM MENGKUANG Pendidikan adalah satu usaha memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang berakhlak mulia serta seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama, bangsa, dan negara Malaysia.


Monday, October 26, 2009

PIAGAM PELANGGAN SK JERAM MENGKUANG

KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM MENGKUANG, BIDOR
DENGAN PENUH TEKAD DAN AZAM
BERIKRAR DAN BERJANJI
AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK
Mewujudkan dan memastikan semua murid dapat ditempatkan di dalam bilik darjah yang teratur, selesa dan sempurna untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran;
Meningkatkan penguasaan kemahiran 3M di kalangan murid-murid sehingga mencapai pencapaian 100%;
Melaksanakan dan memastikan Ujian Penilaian dan Peperiksaan dapat dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan;
Menentukan disiplin, akhlak dan sahsiah murid-murid berada di tahap yang memuaskan;
Memastikan semua murid diberi peluang yang sama untuk menyertai aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah,kelompok dan daerah;
Menentukan murid-murid yang akan menduduki tahun 1 hadir ke sekolah pada hari pertama persekolahan;
Merancang,melaksana dan mengekalkan keceriaan bangunan serta kawasan sekolah;
Menerima,mengurus dan menyelesaikan masalah serta aduan dari pihak ibu bapa dengan sebaik mungkin dan;
Sentiasa bersedia,berfikiran terbuka dan sanggup menerima pandangan,cadangan,syor, dan teguran membina dari semua pihak demi
mempertingkatkan pretasi dan kecemerlangan akademik murid-murid.