Thursday, November 19, 2009

LOGO SEKOLAH

MOTTO : ILMU SULUH HIDUP

Keterangan Ringkas:

Murid-murid sentiasa diberikan penekanan tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki di dalam menentukan corak hidup masa akan datang yang lebih berjaya dan cemerlang terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara Malaysia.


VISI SK JERAM MENGKUANG Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.


MISI SK JERAM MENGKUANG Meningkatkan keupayaan pelajar supaya menjadi rajin, berakhlak mulia dan bersikap positif untuk mencapai kejayaan.


FALFASAH PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM MENGKUANG Pendidikan adalah satu usaha memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang berakhlak mulia serta seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri, agama, bangsa, dan negara Malaysia.


No comments:

Post a Comment